Teletechnika
Usługi Telekomunikacyjne
Teletechnika Bogdan Metrycki
05-079 Okuniew
ul. Leśna 15
tel. 22/8620010

fax. 228620012
www.teletech.waw.pl
mail:info@teletech.waw.pl
Szanowni Państwo
Sprawna komunikacja w
dzisiejszym świecie, to niezbędny
element nowoczesnej firmy. Z
punktu widzenia rozproszenia
klientów, partnerów bądź
kontrahentów mamy do czynienia
z komunikacją na odległość 
zwaną telekomunikacją. Termin
ten obejmował głównie
telekomutację (systemy
centralowe) i teletransmisję
(przesyłanie danych). Obecnie
telekomunikacja, to rozległa
dziedzina łącząca w sobie
wszystko co nas otacza, z czym
mamy do czynienia na co dzień. 
Wszechobecna technika łączy nas
w każdej chwili, nie jesteśmy już
anonimowi, lecz wielcy obywatele
świata.