Strona 6
Usługi Telekomunikacyjne
Teletechnika Bogdan Metrycki
05-079 Okuniew
ul. Leśna 15
tel. 22/8620010

fax. 228620012
www.teletech.waw.pl
mail:info@teletech.waw.pl
 
Hybrydowa centrala IP PBX KX-TDA30

jest potężnym narzędziem komunikacyjnym
zaprojektowanym w celu wspierania biznesu w obecnej erze
konwergencji sieci. KX-TDA30 zapewnia zaawansowane
rozwiązania telekomunikacyjne, mobilność
bezprzewodowego systemu DECT.
Ø Budowa modułowa - karty rozszerzeń
Ø 8 lub 12 linii miejskich (analogowych, ISDN, VoIP)
Ø 28 linii wewnętrznych (szeroka kompatybilność
zarówno z nowymi telefonami systemowymi jak i
aparatami analogowymi i ISDN
Ø (Maksymalnie 36 portów)
Ø Centrala współpracuje z nową serią cyfrowych
telefonów systemowych KX-T76xx, odznaczającą się
elegancją oraz funkcjonalnością
Ø Kompatybilność z dotychczasowymi telefonami
systemowymi Panasonic serii KX-T
Ø Możliwość integracji z systemem DECT (mini-sieć
komórkowa na terenie przedsiębiorstwa)
Ø Oprogramowanie PC Console oraz PC Phone
rozszerzające możliwości systemu
Ø Obniżanie kosztów połączeń z zastosowaniem
funkcji ARS
Ø Sieciowanie wielu central abonenckich (także
różnych producentów) dzięki zastosowaniu protokołu
QSIG
Ø Analogowa i cyfrowa integracja z procesorami
głosowymi (poczta głosowa) - KX-TVP
Ø Łatwe zarządzanie systemem (w tym także zdalne)
za pomocą oprogramowania PC przez łącza ISDN,
sieć lub modem analogowy
Ø Karta IP-Gateway (KX-TDA3480) zapewniająca
komunikację głosową w sieciach IP z pakietową
transmisją danych (sygnalizacja H.323)
Ø Wielostopniowy system automatycznego operatora
Ø Funkcja DISA
Ø Obsługa domofonów, zwalniaczy zamka, systemów
przywoławczych i innych urządzeń zewnętrznych
Ø Możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł muzyki

KX-TDA15 - jest hybrydowym rozwiązaniem komunikacyjnym
zaprojektowanym dla małych przedsiębiorstw, obsługującym do
20 użytkowników i zapewniającym inteligentną obsługę połączeń.
KX-TDA15 jest hybrydową centralą IP, zoptymalizowaną pod
kątem spełniania potrzeb małych przedsiębiorstw zarówno dziś,
jak i w przyszłości. Może zostać skonfigurowana pod kątem
wypełniania aktualnych zadań oraz rozbudowywana wraz ze
wzrostem lub zmianą wymagań. KX-TDA15 łączy niezawodność
central PBX z technologią IP zapewniają efektywną i elastyczną
komunikację. KXTDA15 ekonomicznie pokrywa dystans między
współczesnymi wymaganiami komunikacyjnymi a oczekiwaniami
zintegrowanych rozwiązań w przyszłości.
            Dane ogólne
ü Maksymalna tolerancja na zanik zasilania 300 ms
ü Czas podtrzymania pamięci 7 lat
ü Linie Miejskie Wybieranie impulsowe (DP) 10 p/s, 20
p/s; Wybieranie tonowe (DTMF)
ü Linie wewnętrzne Wybieranie impulsowe (DP) 10
p/s, 20 p/s; Wybieranie tonowe (DTMF)
ü Konwersja trybu wybierania DP-DTMF, DTMF-DP
ü Częstotliwość dzwonka 20 Hz/25 Hz (wybierana)
ü Ograniczenie pętli linii miejskich maximum 1600 Ω
ü Środowisko pracy
ü Temperatura 0 °C do 40 °C
ü Wilgotność 10% do 90% (bez kondensacji)
ü Funkcje
ü Muzyka w trakcie zawieszenia 1 port (Regulacja
poziomu: -11 dB do +11 dB z krokiem 1 dB); Wybór
Ton/Port zewnętrznego źródła muzyki


Panasonic KX-TDA100D

Nowy system TDA100D to połączenie tradycyjnych mechanizmów
komunikacyjnych z zaletami technologii IP. System został wyposażony w
szereg rozwiązań (np. WirelessMobility),  call center i prosty w obsłudze
interfejs obsługi systemu telefonicznego - które zwiększą wydajność
komunikacji Państwa klientów.
Hybrydowa centrala abonencka TDA100D gotowa jest do współpracy z
protokołem IP. Została zaprojektowany z myślą o rozwoju i umożliwia
podłączenie do 128 telefonów stacjonarnych. Oprócz tego centrala może
dodatkowo obsłużyć szereg bezprzewodowych słuchawek pracujących w
standardzie DECT. Nowy system odróżnia się od centrali TDA starszej
generacji wbudowanym zasilaczem oraz możliwością obsłużenia wszystkich
telefonów do niej podłączonych. Oprócz tego nowa centrala ma możliwość
współpracy z protokołem IP.
Gotowe do pracy w hotelach nowe urządzenie zostało również wyposażone w
ulepszony bufor i zintegrowany tryb hotelowy, co eliminuje konieczność
montażu kart MEC, które były niezbędne w starszych centralach TDA. Dzięki
możliwości montażu opcjonalnych kart zapewniających obsługę 16 lub 24
wewnętrznych linii analogowych z funkcją identyfikacji dzwoniącego i obsługą
lampki wiadomości.
Analogowe karty linii miejskich obsługują funkcję identyfikacji dzwoniącego.
Konstrukcja kart umożliwia rozszerzenie liczby linii z 8 do 16 poprzez montaż
karty podrzędnej. W ten sposób można rozszerzyć możliwości urządzenia bez
zajmowania dodatkowego gniazda, które pozwoli na montaż innych kart
rozszerzeń.
Dane techniczne
ü Zasilanie:
ü 100 V AC do 130 V AC; 2,8 A/200 V AC do 240 V AC; 1,7 A; 50 Hz/60
Hz
ü Akumulator zewnętrzny:
ü +36 V DC (+12 V DC x 3, zalecana maksymalna pojemność to 28 Ah)
ü Maksymalna tolerancja zaniku zasilania: 300 ms (bez korzystania z
akumulatora awaryjnego)
ü Czas przechowywania kopii zapasowej pamięci: 7 lat
ü Wybieranie numerów:
ü Linia zewnętrzna / Linia wewnętrzna
ü Wybieranie impulsowe (DP) 10 p/s, tonowe (DTMF) 20 p/s
ü Wybieranie impulsowe (DP) 10 p/s, tonowe (DTMF) 20 p/s
ü Konwersja trybu: DP-DTMF, DTMF-DP
ü Częstotliwość dzwonka: 20 Hz/25 Hz (wybierana)
ü Ograniczenie pętli linii zewnętrznej: Maksymalnie 1600 Ω
ü Środowisko pracy
ü Temperatura 0 C do 40 C
ü Wilgotność 10 % do 90 % (bez kondensacji)
ü Funkcje
ü Połączenia konferencyjne z linią miejską Od 10 3-stronnych do 4 8-
stronnych połączeń konferencyjnych
ü Muzyka w czasie oczekiwania na połączenie (MOH):
ü 2 porty (sterowanie poziomem: -11 dB do +11 dB, co 1 dB)
ü MOH1: port zewnętrznego źródła muzyki
ü MOH2: wybierany port zewnętrznego/wewnętrznego źródła muzyki
ü Przywoływanie: Wewnętrzne Zewnętrzne
ü Sterowanie poziomem: -15 dB do +6 dB (co 3 dB
2 porty (sterowanie głośnością: -15 dB do +15 dB, co 1 dB)
ü Port interfejsu szeregowego: RS-232C, USB
ü Konsola DSS i dodatkowy moduł klawiatury
ü Wymiary:
ü 334 mm (szer.) x 390 mm (wys.) x 270 mm (głęb.)
ü Masa (z pełnym wyposażeniem): Poniżej 12 kg
ü Maksymalna liczba kart linii zewnętrznych i wewnętrznych
ü Obsługiwane telefony systemowe Panasonic
ü Centrala abonencka obsługuje następujące telefony:
Systemowe telefony cyfrowe (np. z serii KX-DT300)
Systemowe telefony IP (np. z serii KX-NT300)
Aparaty przenośne (np. KX-TCA364, KX-TCA275)
Konsole DSS (np. KX-DT390)
Analogowe telefony jednoliniowe (np. KX-T7710)
KX-NS1000
Pojedyńcza jednostka NS1000 może być użyta jako system stand-alone. Aby
używać NS1000 jako stand-alone system, wymagana jest instalacja karty DSP
na płycie głównej układu PBX, następnie można zainstalować opcjonalne karty
usług w gniazdach fizycznych i wirtualnych (physical slot and virtual slot).
ü Networked system (system połączony siecią) jest możliwy do
zrealizowania przy zastosowaniu następujących metod:
ü - One-look
ü - QSIG (wymagana karta BRI /PRI)
ü - H.323 (wymagana karta V-IPGW)  
ü Do systemu KX-NS100 możemy dołączyć:
ü Trunki IP
ü Trunki analogowe/BRI/PRI
ü Remote PC
ü IP-PT (terminale IP)
ü SIP-Phone
ü IP-CS  (Stacje bazowe DECT)
ü CTI Serwer
ü External sensor
ü Doorphone
ü SLT, FAX (urządzenia analogowe)
ü Unified Messaging, integrujący pocztę głosową, fax serwer, Outlook
Centrala Pure IP KX-TDE600 jest zaawansowanym korporacyjnym rozwiązaniem komunikacyjnym
udostępniającym funkcje telefonii IP oraz komunikację zarówno w lokalnych, jak i
szerokopasmowych sieciach IP. Wspierane przez najnowszą technologię SIP oraz wypełnione
rozbudowanymi aplikacjami biznesowymi centrale IP-PBX KX-TDE600 są przeznaczone dla średnich
i dużych przedsiębiorstw wymagających obsługi do 1100 użytkowników.

Funkcje
ü Dzierżawcy 8.0
ü Klasy obsługi (COS) 64.0
ü Grupy linii miejskich 64.0
ü Grupy użytkowników 32.0
ü Grupy przywoływania 32.0
ü Grupy odbierania połączeń 64.0
ü Grupy dystrybucji połączeń
ü przychodzących (ICD) 128 (32 wewnętrznych/grupa)
ü Grupy dzwonienia AP 32.0
ü Grupy poczty głosowej (CTS) 2 grupy x 12 portów (24 kanałów)
ü Grupy poczty głosowej (DTMF) 2 grupy x 32 kanały
ü Tablica czasowa kolejkowania 64.0
ü Grupy poszukiwania wolnej linii wewnętrznej 64 (16 wewnętrznych/grupa)
ü Wiadomość na czas nieobecności - systemowa 8 x 16 znaków
ü Wiadomość na czas nieobecności - prywatna 1 x 16 znaków
ü Wiadomość na czas nieobecności 8 x 16 znaków
ü Wiadomość oczekująca 512.0
ü Liczba znaków w nazwie 20.0
ü Nr wewnętrzny 1 - 5 cyfr (1 - 4 cyfr for PSs, 2 - 4 digits for extensions which have a VM
(DPT) mailbox)
ü Strefy parkowania połączeń 100.0
ü Konferencja 3 - 8 uczestników w konferencji (32 parties total)
ü Kody dostępu do specjalnego nośnika 16 cyfry, 20 pozycji
ü Kody weryfikacyjne 4 cyfry, 1000 wpisów
ü Osobiste nr identyfikacyjne (PIN) kodu
ü weryfikacyjnego 10 cyfr, 1000 wpisów
ü Kody dostępu do nadrzędnej centrali PBX 10 cyfr, 10 pozycji/grupę linii miejskich
ü Tablice DDI/DID 32 cyfr, 1000 wpisów
ü Liczba pozycji w rejestrze SMDR 1000 połączeń/20,000 z kartą MEC
ü Zewnętrzne przywołanie Tak
ü Obsługa SIP Obsługuje SIP 2.0. RFC3261 (UDP), RFC3262 (PRACK), RFC3262
(Offer/Answer), RFC3311 (UPDATE), RFC4028 (Session Timer)